Štěpánský most přes Labe

Štěpánský most je ocelový silniční most postavený v roce 1912 přes řeku Labe u obce Obříství na Mělnicku. Most je chráněn od 3. května 1958 pod názvem Silniční most Štěpánský jako kulturní památka České republiky. V současné době vede přes most Silnice I/9 Praha—Mělník. Příhodná poloha v blízkosti labského brodu a nivy, zúžené okolním terénem, vedla ke vzniku přívozu, připomínaného poprvé v 15. století. Název dostal údajně po převozníkovi Štěpánovi. Přechod přes řeku střežila nedaleká tvrz Libiš (viz heslo). Existence přívozu v těchto místech má dokládat i pověst o konfliktu svatého Vojtěcha s pohanskými převozníky, který připomíná balvan uprostřed kaple v nedalekém hájku. Přívoz byl důvodem ke vzniku dodnes slavné restaurace Na Štěpáně, která vznikla jako formanská krčma. Ani stavba císařské silnice z Prahy do Mělníka, která nahradila původní cestu, nevedla k náhradě přívozu mostem. Dřevěné mostní objekty překračovaly jen koryta stok a potoků na pravém (kelském) břehu Labe. Až regulace řeky, prováděná počátkem 20. století (viz též heslo zdymadlo Obříství), umožnila stavbu pevného spojení obou břehů. V letech 1910–12 byl postaven ocelový most, který je pozoruhodný použitým uspořádáním nosníků a způsobem založení labského pilíře. Ing. Karel Šimek, pozdější profesor VUT Brno, navrhl most, nesený konsolovými trojpásovými nosníky. Jediný pilíř, umístěný ve středu mostu a vyvrcholený branou s cimbuřím, dává mostu vzezření, podobné klasickým "řetězákům", se kterými však nemá konstrukčně žádnou souvislost. Obdobná konstrukce byla v celé monarchii použita kromě Obříství údajně jen na mostě přes Tisu u Tokaje. Most má prvenství i v užití železobetonového kesonu pro založení středního pilíře místo do té doby užívaných komor ocelových. Keson měl rozměry 14,28 x 4,80 m a byl zapuštěn 8,85 m pod normální hladinu vody. Výrobu ocelové konstrukce provedla Pražská mostárna (součást První českomoravské továrny na stroje), stavební část zajistila firma Müller a Kapsa, jejíž spolumajitel Ing. Vojtěch Kapsa byl průkopníkem betonových kesonů v Čechách. Most byl postaven v souladu s dobovými nepříliš vysokými zátěžemi silnic. Vozovka měla šířku jen necelých 5 m, chodníky vedly uvnitř konstrukce. Tyto parametry přestaly postačovat. Proto v letech 1957–58 proběhla první velká oprava mostu, při které byly chodníky (každý o šířce 1,2 m) vyneseny na konsolové nosníky vně konstrukce a vozovka se tak rozšířila na 6,6 m. Další oprava mostu se uskutečnila roku 1998, zatím poslední po velké povodni v srpnu 2002. Od roku 2003 tak ocelovou konstrukci mostu chrání před korozí metalizace a nový nátěr, obnovena byla vozovka, vyměněny mostní uzávěry, sanována byla celá spodní stavba (pilíř, opěry, odvodnění). Celková délka mostu činí 95,55 m (dvě stejně dlouhá pole), výška pilíře nad vozovkou 13 m.

Adresa: 277 41 Kly (najít na mapě)

Štěpánský mostCopyright © 2009 - 2021, MojeOkoli.com, created by FinalTek.com, design by: www.incotech.cz