Královská cesta

- je název historické trasy centrem českého hlavního města Prahy, po které projížděli nastávající čeští králové ke korunovaci. Trasa začínala v Králově dvoře na Starém Městě, někdejším měšťanském sídle českých králů u dnešní Prašné brány (na místě dnešního Obecního domu). Pokračuje Celetnou ulicí, přes Staroměstské náměstí kolem Staroměstské radnice, od ní přes Malé náměstí, Karlovou ulicí kolem Klementina, přes Křižovnické náměstí pod Staroměstskou mosteckou věž po Karlově mostě pod Malostranskou mosteckou věž, dále ulicí Mosteckou na Malostranské náměstí, ulicemi Nerudovovou a ulicí Ke Hradu (dříve přes Pohořelec) a přes Hradčanské náměstí na Pražský hrad do katedrály svatého Víta. V dnešní podobě se ustálila v 17. století. Do 17. století vedla trasa přes Úvoz na Pohořelec, protože ještě neexistovala dnešní ulice Ke Hradu. Nerudova ulice Jako první projel korunovační cestu roku 1438 Albrecht II. Habsburský, jako poslední rakouský císař Ferdinand V. Dobrotivý roku 1836. Trasou slavnostně projížděli i významní poslové a hosté z cizích zemí, projížděly zde průvody k uložení ostatků habsburských panovníků atd., v roce 1729 průvod ke slavnosti svatořečení Jana Nepomuckého. Trasa bývala vyzdobena, po cestě se průvod zastavoval a setkával se zástupci cechů, škol, církevních řádů, vojska, zástupců všech pražských radnic a dalších skupin, cestu doprovázaly zvuky zvonů, hudba, zpěv, výstřely z děl. Dnes slouží jako hlavní turistická trasa centrem Prahy.

Adresa: 110 00 Praha 1 (najít na mapě)Copyright © 2009 - 2021, MojeOkoli.com, created by FinalTek.com, design by: www.incotech.cz