Staré zdymadlo v Obříství

Staré zdymadlo v Obříství V letech 1908–11 byla současně postavena dvě zdymadla v úseku Labe těsně nad jeho soutokem s Vltavou. Jednalo se o díla v Obříství a v Mělníce-Hadíku. Jejich stavba byla součástí regulace středního Labe. Zdymadlo Obříství sestávalo především z vlastního jezového objektu, jehož dvě pole hradily slupice typu Schwarzer a třetí zvedací most typu Liebisch. Architektonický návrh jezových pilířů vypracoval Pavel Janák. Další částí zdymadla byl plavební kanál s komorou o rozměrech 73 x 11 m, která umožňovala plavbu lodím o nosnosti 600–800 t. Počátkem 70. let 20. století byla obě vodní díla v rámci přípravy na zřízení trasy pro dopravu energetického uhlí do elektrárny Chvaletice nahrazena novým objektem, který byl postaven mezi nimi. Vzedmutí stupně Hadík bylo nahrazeno prohrábkou dna až o 1,5 m. Původní jez byl zrušen sklopením slupic a trvalým zdvižením pohyblivého mostu, který nadále bez užitku propojuje oba zachované levobřežní pilíře. Zachován je i pilíř na pravém břehu. Místo staré komory byla postavena nová o rozměrech 85 x 12 m, hluboká 3,5 m. Kvalita prací na komoře odpovídala době jejich provádění: už v letech 1976–77 musela projít generální opravou. V letech 1993–94 plavební stupeň doplnila malá vodní elektrárna o instalovaném výkonu 3,35 MW. Zachování Janákem navržených pilířů a části původní jezové technologie bylo sice záslužným počinem, jejich současný stav je však značně tristní, protože bez využití již více než 25 let chátrají.

Adresa: 277 42 Obříství (najít na mapě)Copyright © 2009 - 2024, MojeOkoli.com, created by FinalTek.com, design by: www.incotech.cz