Přírodní rezervace Kopeč - Úžice

Přírodní rezervace Kopeč byla vyhlášena roku 1946 a nachází se u obce Úžice ve Středočeském kraji nedaleko od Odolena Vody. Důvodem ochrany jsou stepní porosty, lokalita vzácné lipnice bádenské (Poa badensis). Rezervaci tvoří dva pahorky sopečného původu s názvy Homolka a Dlouhý vrch. Na území nejspíše roste lipnice bádenská (Poa badensis), která dále roste v Českém krasu a pak až na jižní Moravě. Významný je i výskyt pryskyřníku ilyrského (Ranunculus illyricus), hlaváčku jarního (Adonis vernalis), kavylu vláskovitého (Stipa capillata), dvojštítku hladkoplodého (Biscutella laevigata) a dalších druhů. Navrženo je rozšíření chráněného území i na okolní stepní louky s výskytem ohrožené bělozářky liliovité (Anthericum liliago).

Adresa: 277 45 Úžice (najít na mapě)Copyright © 2009 - 2024, MojeOkoli.com, created by FinalTek.com, design by: www.incotech.cz